Türkmenistan Vatandaşlarına İkamet İzni

Türkmenistan vatandaşlarına ikamet izni çeşitli amaçlarla ülkemize gelen Türkmenistan vatandaşlarına Türkiye’de kalış hakkı tanıyan izin belgesidir. İkamet izni başvurularının 6 çeşidi bulunmaktadır. Başvurunun olumlu değerlendirilmesi için evrakların eksiksiz olarak hazırlanması ve doğru türde bir başvuru yapılması gerekmektedir. İkamet izni türleri aşağıdaki gibidir;

 1. Kısa Dönem İkamet İzni
 2. Uzun Dönem İkamet İzni
 3. İnsani İkamet İzni
 4. Öğrenci İkamet İzni
 5. Aile İkamet İzni
 6. İnsan Ticareti Mağduru İkamet İzni

Türkmenistan Vatandaşlarına Uzun Süreli İkamet

Türkmenistan vatandaşlarına uzun süreli ikamet Türkmenistan vatandaşlarına Türkiye’de uzun süreli ikamet etmeyi sağlayan bir izin belgesidir. Uzun dönem ikametler, başvuruya istinaden süresiz olarak düzenlenebilmektedir. Türkiye’de uzun süreli kalmak isteyen Türkmenistan vatandaşlarının, belli koşulları sağlaması gerekmektedir. Bu koşulları sağlayan her Türkmenistan vatandaşı, uzun dönem ikamet başvurusunda bulunabilmektedir. Başvuru gereklilikler Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından belirlenmiş olup, başvuru için gerekli formların doldurulması ve istenen evrakların güncel olarak, eksiksiz bir şekilde hazırlanması gerekmektedir. Evrakların sahte olmaması, güncel durumu yansıtması ve istenen şekillerde olması oldukça önemlidir.

Türkiye’de uzun dönem ikamet izni alabilmek için bazı şartlar aranmaktadır. Şartları sağlayan kişiler uzun dönem oturum izni alabilmek için başvuruda bulunabilmektedir. Uzun dönem oturum izninden faydalanan yabancılar, askerlik, seçme ve seçilme, kamuda kurumlarında çalışma gibi bazı yükümlülük ve haklar haricinde Türk vatandaşları ile eşdeğer haklara sahiptir.

 Türkmenistan vatandaşlarına uzun süreli ikamet izni için gerekenler aşağıda listelenmiştir. Uzun dönem oturum iznine başvuracak kişinin;

 1. Türkiye’de en az 8 yıl boyunca kesintisiz olarak ikamet etmiş olması,
 2. Son üç sene içerisinde hiçbir sosyal yardım almamış olması,
 3. Kendisinin ve varsa aile üyelerinin geçimini sağlayabilecek düzeyde yeterli miktarda gelirinin olması,
 4. Geçerli bir sağlık sigortasının olması,
 5. Göç Politika Kurulu tarafından uygun görülen kişiler hariç, kamu güvenliği ya da kamunun düzeni açısından hiçbir tehdit oluşturmaması gerekmektedir.

Türkmenistan Vatandaşlarına Kısa Süreli İkamet

Türkmenistan vatandaşına kısa süreli ikamet Türkiye’de çeşitli amaçlarla belirli bir süre yaşamayı düşünen yabancılara verilen izin belgesidir. Kısa dönem ikamet izni olarak da bilinen oturum izninde, Türkmenistan vatandaşlarının il göç idaresi müdürlüklerine müracaat etmeleri gerekmektedir. Kısa süreli ikametlerde, kalış amacına göre değişen süreler uygulanmaktadır. Yatırımcı ve KKTC vatandaşlarına en fazla 5’er yıllık ikamet izni düzenlense de bu koşulları sağlamayan kişilere genelde en fazla 2’şer yıllık kısa dönem ikamet izni düzenlenmektedir.

Türkiye’de Kısa Süreli İkamet İçin Gerekli Belgeler

Başvuru formunda, başvuru sahibinin kişisel bilgileri, ikamet amacına ve türüne ilişkin bilgiler, pasaport bilgileri, harç bilgileri, randevu yeri iletişim bilgileri, adres ve iletişim bilgileri, Türkiye’de konaklayacağı ikamet adresi, iş yeri bilgileri, öğrenim bilgileri, gelir bilgileri ve sigorta bilgileri gibi kapsamlı alanlar yer almaktadır. Başvuru sahibinin ya da yasal temsilcisinin ilgili tüm alanları eksiksiz olarak doldurması gerekmektedir. Türkmenistan vatandaşına kısa süreli ikamet başvurularında istenen ortak belgeler şu şekildedir;

 1. İkamet İzni Başvuru Formu (Başvuru sahibi ya da yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır.)
 2. 4 adet biyometrik fotoğraf
 3. Pasaport (Bilgilerin ve fotoğrafın olduğu alanların fotokopisi ile işlenmiş tüm alanların fotokopisi gerekmektedir. Randevuya giderken, pasaportun aslı ile bahsedilen kopyalar sunulmalıdır.)
 4. İkamet boyunca masrafların karşılanacağına dair beyan (Formda yer almaktadır. Dolayısıyla gelir ve birikim kanıtlarının da sunulması istenebilir.)
 5. Geçerli sağlık sigortası (İkamet süresini kapsaması gerekmektedir.)

Yukarıda listelenmiş belgeler, tüm başvurular için gereken temel evraklar olup, ek evraklar kalış amacına göre değişiklik göstermektedir. Öğrenim için gelecek kişilerin öğrenim belgelerini, ticari amaçla gelecek kişilerin, ticari davetiye ve karşı tarafın şirket evraklarını sunması istenebilir.

Türkmenistan Vatandaşlarına Turistik İkamet

Türkmenistan vatandaşlarına turistik ikamet Türkmenistan vatandaşlarının, Türkiye’de vize muafiyetinden daha uzun kalmasını sağlayan izin belgesidir. Türkmenistan vatandaşları Türkiye’ye 30 günlük seyahatlerinde vize uygulamasından muaftır. Vize muafiyeti kapsamında 180 gün içerisinde 90 güne kadar Türkiye’de kalış hakları bulunmaktadır. Yalnızca turistik seyahatlerde vizesiz giriş yapılabilmektedir.

Turistik seyahatlerinde 30 günden fazla kalmak isteyen Türkmenistan vatandaşlarının turistik ikamet izni almaları gerekmektedir. İkamet izni için doğru bir başvuru yapmak gerekmektedir. 6 çeşit ikamet izni bulunmaktadır. Turistik amaçlı oturma izinleri, kısa dönem ikamet izni kapsamında değerlendirilmektedir. Başvurunun ardından sistemde belirlenen randevu saatinde, başvuru sahibinin il göç idaresi müdürlüğünde evrakları ile hazır bir şekilde bulunması gerekmektedir.

Türkiye’de Turistik İkamet Süresi Ne Kadardır?

Türkiye’de turistik amaçlı ikamet izinleri kısa dönem ikamet izni kapsamında düzenlenmektedir. Bu sebeple her seferinde en fazla 2’şer yıl olarak düzenlenirler. Turizm amaçlı yapılan başvurularda ortak belgelere ek olarak, gerekli bilgi ve belgelerin sunması istenebilmektedir. Buna bağlı olarak, başvuru sahibinin, seyahat planlarını başvuruda sunması gerekmektedir. Bu planda, Türkiye’de nerede ve ne kadar kalınacağı gibi beyanlar yer almalıdır. Bu beyanlar, başvuru sahibinin temel evrakları ile birlikte değerlendirilmektedir.

Türkmenistan vatandaşlarına turistik ikamet izni başvurusu için gereken temel evraklar ise aşağıdaki gibidir;

 1. İkamet İzni Başvuru Formu (Eksiksiz doldurulup imzalanması gerekmektedir.)
 2. 4 Adet Biyometrik Fotoğraf
 3. İkamet Boyunca Geçerli Sağlık Sigortası
 4. Pasaport (Aslı, pasaport bilgilerinin ve fotoğrafın olduğu sayfalar ile işlenmiş tüm sayfaların fotokopisi birlikte sunulmalıdır.)
 5. Masrafların Karşılanacağına Dair Beyan ve Gelir Belgeleri

Türkmenistan Vatandaşlarına Ticari İkamet

Türkmenistan vatandaşlarına ticari ikamet Türkiye’ye iş amacıyla gelen Türkmenistan vatandaşlarına oturum hakkı tanıyan bir izin belgesidir. Ticari ikamet izni her seferinde 2’şer yıl olarak düzenlenmektedir. Bu amaçla yapılacak başvurular, kısa dönem ikamet izni kapsamında değerlendirilmektedir. Ön form doldurularak başvuru yapıldıktan sonra, sistem tarafından kişiye verilen randevu günü ve saatinde kişinin il göç idaresi müdürlüğünde bulunması gerekmektedir. Randevuda kişinin hazırlaması gereken tüm evrakların eksiksiz ve güncel olarak hazırlanması son derece önemlidir. Başvurunun olumsuz değerlendirilmemesi adına, evrakların istenen şekillerde hazırlanması ve randevu saatinde orada bulunulması gerekmektedir.

Türkiye’de Ticari İkamet İzni İçin Gerekli Belgeler

Türkiye’ye ticari amaçlar ile seyahat etmek isteyen Türkmenistan vatandaşlarının, kalış amacını kanıtlar nitelikte evrakları başvuruda sunması gerekmektedir. Türkmenistan vatandaşlarına ticari ikamet izni başvurularında gerekli görülen temel evraklar ile kalış amacını kanıtlayan ek evraklar aşağıda listelenmiştir.

 1. İkamet İzni Başvuru Formu (İmzalanmalıdır.)
 2. Pasaport (Pasaportun aslı, işlenmiş sayfalar ve bilgilerin yer aldığı sayfaların fotokopisi birlikte sunulmalıdır.)
 3. 4 Adet Biyometrik Fotoğraf
 4. Yeterli Maddi İmkana Sahip Olunduğuna İlişkin Beyan
 5. Kalış Süresini Kapsayan Sağlık Sigortası
 6. Davet Mektubu ya da Benzeri Bir Belge (Türkiye’deki şirketten)

Gerekli görülmesi halinde şirket evrakları da talep edilebilmektedir. Buna bağlı olarak istenmesi olası şirket evrakları ise aşağıdaki gibidir.

 1. Noter Onaylı Faaliyet Belgesi
 2. Güncel Tarihli Vergi Levhası
 3. Noter Onaylı Ticari Sicil Gazetesi
 4. Noter Onaylı İmza Sirküleri

Türkmenistan Vatandaşlarına İnsani İkamet

Türkmenistan vatandaşlarına insani ikamet izni ilgili mevzuata bağlı koşullarla Türkiye’de yaşama hakkı tanıyan izin belgesidir. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamında düzenlenen oturum izinleri arasında yer almaktadır. İnsani ikamet izninde, diğer oturum izinlerinde aranan şartlar aranmamaktadır. Bakanlık onayı ile valilikler tarafından en çok 1 senelik süreler ile düzenlenmektedir. Dolayısıyla uzatma işlemlerinde de insani ikamet izni 1 yılı geçmeyen sürelerle uzatılmaktadır.

Bakanlık onayıyla verilen insani ikamet izni, iznin verilmesi için zorunlu şartlar ortadan kalktığında uzatılmamaktadır. Bu sebeple insani ikamet izninin alınabilmesi ya da var olan iznin uzatılabilmesi adına kişilerin bazı koşulları sağlıyor olması gerekmektedir. İnsani ikamet izni alan yabancıların en geç 25 gün içerisinde adres kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir. İnsani ikamet izni olan kişiler, gereken koşulları sağladıkları takdirde uzun dönem ikamet izni haricinde diğer oturum izinlerine başvuru yapabilmektedir. Türkmenistan vatandaşlarına insani ikamet başvuruları aşağıdaki koşullar dahilinde yapılabilmektedir.

 1. Çocuğun yüksek yararının söz konusu olduğu durumlarda,
 2. Yabancı hakkında ülkeye giriş yasağı ya da sınır dışı etme kararı alınmasına karşın, Türkiye’den çıkışının yapılamaması ya da Türkiye’den ayrılmasının mümkün olmadığı durumlarda,
 3. Kişinin, hakkında sınır dışı kararı alınamaz durumda olması,
 4. Yabancının ilk iltica ülkesi ya da güvenli üçüncü ülkeye gönderildiği süreçte işlemlerin devam etmesi halinde,
 5. Ülke menfaatlerinin korunması, kamu güvenliği ya da kamu düzeninin sağlanması açısından yabancının Türkiye’ye girişi ya da kalışına izin verilmesi durumunda,
 6. Olağanüstü durumlarda düzenlenmektedir.

Türkmenistan Vatandaşının İnsani İkamet İzni Nasıl Uzatılır?

Türkmenistan vatandaşı insani ikamet izni uzatma işlemi için insani ikamet izni zorunluluğunun ortadan kalkmamış olması gerekmektedir. İnsani ikamet iznini uzatmak isteyen yabancıların mevzuatta yer alan koşulları sağlamaya devam ediyor olması gerekmektedir. İnsani ikamet izinleri ilk başvuruda olduğu gibi uzatma başvurularında da en fazla birer yıllık düzenlenmektedir. İnsani ikamet izninden yararlanacak kişilerin diğer vizelerde aranan şartları sağlaması beklenmemektedir. Yalnızca aşağıdaki durumlardan herhangi birini sağlaması yeterlidir.

İnsani İkamet İzni Uzatmak için Gerekli Belgeler Nelerdir?

Uzatma başvuruları, insani ikamet izni başvurusunda olduğu şekilde yapılmaktadır. Öncelikle kişiye internet üzerinden başvuru yapılmaktadır. İlk kayıt ve başvuru internet üzerinden tamamlandıktan sonra kişiye randevu günü ve saati belirlenmektedir. Belirlenen saatten önce başvuru sahibinin evrakları ile birlikte il göç idaresi müdürlüğünde hazır olması gerekmektedir. Türkmenistan vatandaşı insani ikamet izni uzatma başvurusu, evrakların teslimi ile tamamlanmaktadır. Temel evraklar aşağıdaki gibi olup, gereken durumlarda kişiden ek evrak talep edilebilmektedir.

 • İkamet İzni Başvuru Formu
 • Pasaport
 • 4 Adet Biyometrik Fotoğraf
 • Aile Belgesi
 • Kimlik Fotokopisi (Yeminli Tercümeli)
 • Adli Sicil Kaydı

Formun, başvuru sahibi ya da yasal temsilcisi tarafından doldurulup imzalanması gerekmektedir. Pasaportun aslı ile birlikte bilgilerin olduğu sayfalar ile işlem gören sayfaların fotokopileri evraklar içerisinde yer almalıdır. Pasaport 10 yıldan eski olmamalıdır. Fotoğrafın 6 aydan eski olmaması gerekmektedir. Adli sicil kaydının kişinin vatandaşı olduğu ülke makamlarından alması ve başvuruda bu belgeyi ibraz etmesi gerekmektedir.

Türkmenistan Vatandaşı İnsani İkamet İzni Kimlere Verilir?

Türkmenistan vatandaşı insani ikamet izni kimlere verilir sorunun yanıtı için bazı koşulların gerekliliğinden söz etmek mümkündür. İnsani ikamet izni, mevzuatta belirlenen şartlarda verilen bir izin belgesidir. Yabancıya Türkiye’de kalış hakkı sağlamaktadır. İnsani oturma izinleri en fazla 1’er yıl süre ile düzenlenmektedir. Bu sebeple uzatma işlemleri de en fazla bir yıl olacak şekilde yapılmaktadır. İnsani ikamet iznin düzenlenebildiği durumlar aşağıdaki gibidir.

 1. Çocuğun yüksek yararı için,
 2. Hakkında sınır dışı etme kararı olduğu halde, ülkeden çıkışı yapılamayan yabancılar için,
 3. Hakkında sınır dışı etme kararı alınamayacak yabancılar için,
 4. Güvenli üçüncü ülkeye ya da ilk iltica ülkesine gönderilen yabancıların, gönderilme süreçlerinin devamında kalabilmeleri için,
 5. Kamu düzeninin ya da güvenliğinin sağlanması açısından ülkeye girişi ya da kalışı uygun görülen yabancılar için,
 6. Olağanüstü hallerde düzenlenmektedir.

İnsani ikamet izni için öncelikle kişiye internet üzerinden başvuru yapılmaktadır. Başvurunun ardından sistem tarafından belirlenen gün ve saatte kişinin il göç idaresi müdürlüğünde evraklar ile hazır olması gerekmektedir.  Türkmenistan vatandaşı insani ikamet izni kimlere verilir yanıtının ardından, başvuruda hangi evrakların gerekeceği konusunda da yabancının yeteri kadar bilgi sahibi olması gerekmektedir. Gereken belgeler aşağıdaki gibidir, gerektiğinde ek evrak talebi bulunmaktadır.

 • İkamet İzni Başvuru Formu
 • Pasaport
 • 4 Adet Biyometrik Fotoğraf
 • Aile Belgesi
 • Kimlik Fotokopisi (Yeminli Tercümeli)
 • Adli Sicil Kaydı

Türkmenistan Vatandaşlarına Öğrenci İkameti

Türkmenistan vatandaşlarına öğrenci ikameti Türkiye’deki öğrencilik durumlarında Türkmenistan vatandaşlarına kalış hakkı tanıyan izin belgesidir. Öğrenci ikametinin düzenlenebilmesi için, yabancının bazı koşulları sağlaması gerekmektedir. Öğrenci oturma izni düzenlenebilecek yabancılar aşağıdaki gibidir.

 1. Aile ikamet izni olmayan ve Türkiye’de ilk ve ortaöğrenim gören yabancılar,
 2. Türkiye’de yükseköğrenim gören yabancılar, (ön lisans, yüksek lisans, DUS (Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi) doktora, TUS (Tıpta Uzmanlık Eğitimi) seviyelerinde eğitim gören yabancılar)
 3. Öğrenci ikamet izni ile Türkiye’de kalan yabancıların yalnızca aile üyeleri için destekleyici olma hakkı vardır. Aile üyesi ile kast edilen eş ve çocuktur.

Aile ikamet izni olan ilk ve ortaöğretim öğrencilerine, öğrenci ikameti gerekmemektedir. 18 yaşından küçük yabancılar, aile ikameti ile ilk ve ortaöğrenimlerine devam edebilmektedir. Bir yıldan kısa süreli öğrenimlerde, öğrenci için düzenlenen ikamet süresi, öğrenim süresini aşmamaktadır.

Türkiye’de Öğrenci İkamet İzni Nasıl Alınır?

Öğrenci ikamet izni almak için, internet üzerinden randevu formu doldurulmaktadır. Ön kayıt formundaki ilgili alanların eksiksiz olarak doldurulmasının ardından, sistem tarafından verilen randevu saatinde kişinin il göç idaresi müdürlüğünde evraklar ile hazır bir şekilde bulunması gerekmektedir. Türkmenistan vatandaşlarına öğrenci ikameti için gereken evraklar aşağıdaki gibidir:

 1. Öğrenci İkamet İzni Başvuru Formu
 2. Pasaport
 3. Biyometrik Fotoğraf
 4. Öğrenci Belgesi
 5. Geçim Belgeleri
 6. Sağlık Sigortası
 7. Konaklama belgeleri

Başvuru 18 yaşından küçükler için yapılıyorsa, anne ya da babanın yanında olmaması halinde muvafakatname gerekmektedir. Anne ya da babadan biri ölmüşse ölüm belgesi, boşanmışlar ise velayet belgesi sunulmalıdır. Evrakların sahte olmaması, güncel olması ve eksiksiz olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde başvuru olumlu değerlendirilmeyecektir.

Türkmenistan Vatandaşlarına Evlilik Aile İkameti

Türkmenistan vatandaşlarına evlilik aile ikameti bu amaçlarla Türkiye’de kalma hakkı tanıyan bir izin belgesidir. Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu’nda düzenlenen bir uygulamadır. Aile ikametinin düzenlenebileceği yabancıların belirli koşulları sağlaması gerekmektedir. Türk vatandaşlarının, 5901 sayılı kanunun 28. maddesi kapsamındaki kişilerin, ikamet izni olan yabancıların, mültecilerin ya da ikincil koruma statüsündeki kişilerin;

 1. Yabancı eşi
 2. Kendisinin ya da eşinin 18 yaşından küçük yabancı çocuğu
 3. Kendisinin ya da eşinin, bağımlı çocuğu için düzenlenebilmektedir.

Her seferinde en fazla 3 yıl olacak şekilde düzenlenebilmektedir. Aile ikamet izinleri düzenlenirken, hiçbir şekilde destekleyicinin ikamet süresini aşmamaktadır.

Aile İkametinden Kısa Dönem İkamete Geçiş

Yabancının tüm çocuklarına ikamet izni düzenlenebilmektedir. Fakat birden fazla eşi olan yabancıların yalnızca tek bir eşine ikamet izni verilebilir. Aile ikamet izni, 18 yaşından küçük çocuğa, öğrenci izni olmadan ilk ve ortaöğretimde eğitim alma hakkı tanımaktadır. Aile ikamet izni olan kişiler sonradan kısa dönem ikamet izni talebinde bulunabilmektedir. Türkmenistan vatandaşlarına evlilik aile ikameti sonrası kısa dönem ikamete geçiş için gerekli şartlar aşağıdakilerden herhangi biri olabilir.

 • Eşlerin boşanması durumunda, kişinin Türk vatandaşı ile evli olup aile ikamet izni ile en az 3 yıl Türkiye’de kalmış olması (Aile içi şiddet mağduru olduğu kanıtlanan kişilerde 3 yıllık süre şartı aranmamaktadır.)
 • Destekleyiciye bağlı aile ikamet izni ile kalan yabancıların, destekleyicisinin ölmesi durumunda,
 • Türkiye’de aile ikamet izni ile en az 3 yıl kalmış olup ardından 18 yaşına girdiği durumda kısa dönem ikamete geçiş mümkündür.

Türkmenistan Vatandaşlarının İkamet-Oturma İzni Uzatma Süresi

Türkmenistan vatandaşlarının ikamet-oturma izni uzatma süresi Türkiye’de oturma iznini uzatmayı talep eden yabancılar için yeniden düzenlenebilecek sürelerdir. İkamet izni uzatma süreleri, başvuru türüne bağlı değişiklik göstermektedir. Buna bağlı olarak, kısa dönem izinleri en fazla 2 yıla kadar, aile izinleri destekleyicinin ikamet süresini aşmamak kaydıyla en fazla 3 yıla kadar, insani ikamet izinleri en fazla 1 yıla kadar düzenlenebilmektedir. Başvuruda istenen tüm belgelerin, istenen şekillerde ibraz edilmesi gerekmektedir.

İkamet İzni Süresi Nasıl Uzatılır?

İkamet süresini uzatmak isteyen yabancılar için, internet üzerinden başvuru yapılmaktadır. Uzatma başvurularında 2 Mayıs 2021 tarihi itibariyle posta usulüne son verilmiş ve randevu sistemine geçiş yapılmıştır. Ön kayıt formunun eksiksiz bir şekilde doldurulmasının ardından başvuru tamamlandıktan sonra sistem tarafından kişi için randevu oluşturulmaktadır. Randevu gün ve saatinde kişinin evrakları ile birlikte il göç idaresi müdürlüğünde hazır bulunması gerekmektedir. Türkmenistan vatandaşlarının ikamet-oturma izni uzatma süresi başvuru türüne ve belirli koşullara bağlı değişiklik göstermektedir. Başvurular, oturum için ilk başvurularda olduğu şekliyle alınmaktadır.

Başvuruda gereken evraklar, kalış amacına göre değişiklik göstermektedir. Fakat tüm başvurularda ortak olarak istenen evraklar şu şekildedir:

 1. İkamet İzni Başvuru Formu (Eksiksiz doldurulmuş ve imzalanmış olmalıdır.)
 2. Pasaport (10 yıldan eski olmamalıdır. Pasaportun bilgilerini içeren sayfalar ile işlenmiş sayfaların fotokopisi eklenmelidir.)
 3. 4 Adet Biyometrik Fotoğraf (6 ay içerisinde çekilmiş olmalıdır.)
 4. Geçim Belgeleri (Başvurudaki masrafların karşılanabileceğine dair beyanı kanıtlamak üzere geçim belgelerinin sunulması gerekmektedir.)
 5. Sağlık Sigortası (Kalınacak süreyi kapsaması gerekmektedir.)

Türkmenistan Vatandaşı Oturma İzni Uzatma Belgeleri

Türkmenistan vatandaşı oturma izni uzatma belgeleri Türkiye’de ikamet iznini uzatmak isteyen kişilerin eksiksiz olarak hazırlaması gereken belgelerdir. İkamet izni uzatma işlemleri ilk başvuru işlemleri ile benzerlik göstermektedir. İnternet üzerinden doldurulan bir ön kayıt formu ile başvurular alınmaktadır. Ardından sistemin belirlediği randevu gün ve saatinde, il göç idaresi müdürlüğünde, başvuru sahibinin evraklar ile bulunması gerekmektedir. Evraklar, başvuru türüne göre değişiklik göstermektedir. Kalış amacını kanıtlar nitelikte evrakların yanı sıra kısa dönem ikamet izinlerinde ortak olarak istenen evraklar aşağıdaki gibidir:

 1. İkamet İzni Başvuru Formu (Başvuru sahibi ya da yasal temsilcisi tarafından imzalanmış olmalıdır.)
 2. Pasaport fotokopileri (Fotokopiler bilgilerin ve fotoğrafın olduğu sayfalar ile işlenmiş tüm sayfaları içermelidir. Pasaportun 10 yıldan eski olmaması gerekmektedir.)
 3. 4 Adet Biyometrik Fotoğraf (Son 6 ay içerisinde çekilmiş olmalıdır.)
 4. Kalınacak süreyi kapsayan sağlık sigortası
 5. Kira Kontratı (Yurt ya da otelde kalınıyorsa, bunu belgeleyen evraklar, akraba dışında başka birinin yanında kalınıyorsa, yanında kalınan kişinin ve varsa eşinin noter onaylı taahhüdü gerekmektedir.)
 6. Kalınacak süre boyunca yeterli düzeyde maddi imkana sahip olunduğuna dair beyan istenmektedir. Gerekli görüldüğü durumlarda, gelir ya da birikimlerin evraklar ile kanıtlanması istenebilir.

Formda yer alan bilgiler eksiksiz olarak tamamlanmalı ve Türkmenistan vatandaşı oturma izni uzatma belgeleri güncel olarak hazırlanmalıdır. Aksi takdirde uzatma başvurusu olumsuz değerlendirilecektir. Yukarda listelenen evraklar ortak evraklar olup, kalış amacına uygun ek evraklar sunulması gerekmektedir. Kısa dönem ikamet izni en fazla 2 yıllık süreler ile uzatılmaktadır.

Türkmenistan Vatandaşlarına İkamet İzni

Duyurular

Online Vize Dönemi

05 Ocak 2021 tarihinden itibaren Türkmenistan vize başvuruları online olarak yapılmaya başlamıştır.   Türkmenistan seyahati önc...
2020-12-04 15:32:06 Devamı...

Türkmenistan konsolosluğuna başvuruda bulunacak kişilerin dikkatine!

Türkmenistan Konsolosluğuna vize başvurularında bulunacak olan başvuru sahiplerinin dikkatine, türkmenistan konsolosluk vize bölümü vize ba...
2020-11-02 11:44:05 Devamı...

Türkmenistan Konsolosluğu vize kabul saatleri

Türmenistan Konsolsoluk vize başvuru saatleri Salı ve Perşembe günleri olmak üzere 09.00 ila 12.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. ...
2020-11-02 11:41:14 Devamı...

Türkmenistan Büyükelçiliği Ankara Konsolosluk mesai saatleri

Türkmenistan Büyükelçiliği Ankara Konsolosluk bölümü Pazartesi Cuma 10.00 ila 18.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.   &nbs...
2020-11-02 11:38:30 Devamı...
Tüm Duyurular
İkamet İzni